İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri, 2014 Gözat %40 İndirim
Bulgaristan`da Türkçe Yer Adları Klavuzu, 2006 Gözat %40 İndirim
Bulgaristan`da Türk Varlığı (Bildiriler), 1992 Gözat %40 İndirim
Paris Musahabeleri, Ali Kemal, 2014 Gözat %40 İndirim

Paris Musahabeleri, Ali Kemal, 2014
Kâmil Yeşil (Yay. Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Perge Tarihi; History Of Perge, 1989 Gözat %40 İndirim
Bulgar Gözüyle İSTANBUL, 2011 Gözat %40 İndirim

Bulgar Gözüyle İSTANBUL, 2011
Efrem KARANOV, Mihail MACAROV, Nikola NAÇOV

₺10.00 ₺6.00
Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Makaleler (Cilt I-II-III), 2015 Gözat %40 İndirim

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Makaleler (Cilt I-II-III), 2015
Nihat Yazılıtaş, Ahmet Vurgun

₺158.00 ₺94.80
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu`na Armağan, 2008 Gözat %40 İndirim

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu`na Armağan, 2008
Türk Tarih Kurumu

₺30.00 ₺18.00
Prof. Dr. Semavi Eyice Külliyatı I, 2015 Gözat %40 İndirim

Prof. Dr. Semavi Eyice Külliyatı I, 2015
Sema DOĞAN (Derleyen)

₺94.00 ₺56.40
Ravzat Al-Kuttab va Hadikat Al-Albab, 2011 Gözat %40 İndirim
Bolaman Çayı Havzası`nın Coğrafyası, 2006 Gözat %40 İndirim
Beyrunî`ye Armağan, 2011 Gözat %40 İndirim

Beyrunî`ye Armağan, 2011
Türk Tarih Kurumu

₺13.00 ₺7.80
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014 Gözat %40 İndirim

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014
Nasuhü`s-SILAHI (Matrakçı), Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN (Haz.)

₺114.00 ₺68.40
Rodos`taki Türk Eserleri ve Tarihçe, 1992 Gözat %40 İndirim
Romen Kaynak ve Eserlerinde Türk Tarihi, 1993 Gözat %40 İndirim
Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, 2011 Gözat %40 İndirim

Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, 2011
İlyas KAMALOV (Haz.)

₺7.00 ₺4.20
Rus Seyyahların Gözüyle Kaşgar (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı - XX. Yüzyılın Başı), 2010 Gözat %40 İndirim

Rus Seyyahların Gözüyle Kaşgar (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı - XX. Yüzyılın Başı), 2010
Aleksandr KOLESNIKOV, Rakhat ABDIEVA (Çev.), İlyas KAMALOV (Yay. Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), 2003 Gözat %40 İndirim
Salname-i Vilayet-i Adana, 2014 Gözat %40 İndirim

Salname-i Vilayet-i Adana, 2014
Hüseyin DAĞ

₺20.00 ₺12.00
Salname-i Vilayet-i BOSNA 1287 Hicri / 1870, 2014 Gözat %40 İndirim
Selanik (Thessaloniki)'in Son Zaptı, 1989 Gözat %40 İndirim
Selâtin-Nâme (1299-1490), 2001 Gözat %40 İndirim
Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER

₺34.00 ₺20.40