İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, 1997 Gözat %40 İndirim
Selim III`ün (Nizam-ı Cedit) Hatt-ı Hümayunları 1789 - 1807, 1988 Gözat %40 İndirim
Seyahatü`l-Kübra Armağan-ı Süleymani Be-Bargâh-ı Sultanî, 2013 Gözat %40 İndirim

Seyahatü`l-Kübra Armağan-ı Süleymani Be-Bargâh-ı Sultanî, 2013
Süleyman ŞÜKRÜ, Hasan MERT (Yay. Haz.)

₺22.00 ₺13.20
Sicill-i Osmanî Zeyli (XIX Cilt - Takım Halinde), 2008 Gözat %40 İndirim
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, 2004 Gözat %40 İndirim
Son Vak`anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II Meşrutiyet Olayları (1908 - 1909), 1996 Gözat %40 İndirim

Son Vak`anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II Meşrutiyet Olayları (1908 - 1909), 1996
Prof. Dr. Bayram KODAMAN, Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

₺10.00 ₺6.00
Sonuncu Dragoman, Sir Andrew RYAN, 2015 Gözat %40 İndirim

Sonuncu Dragoman, Sir Andrew RYAN, 2015
Dilek BERİLGEN CENKÇİLER (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Sultan Suleyman The Grand Turk, 1991 Gözat %40 İndirim

Sultan Suleyman The Grand Turk, 1991
Yaşar YÜCEL, M. Mehdi İLHAN

₺8.00 ₺4.80
Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, 2000 Gözat %40 İndirim
Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, 1989 Gözat %40 İndirim
Şarkî Rumeli Vilâyeti, 1992 Gözat %40 İndirim

Şarkî Rumeli Vilâyeti, 1992
Mahir AYDIN

₺10.00 ₺6.00
Tahdidü Nihayati`l-Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ, 2013 Gözat %40 İndirim

Tahdidü Nihayati`l-Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ, 2013
Kıvâmeddin BURSLAN (Terc.), Melek DOSAY, Tuba UYMAZ (Haz. Trans.)

₺14.00 ₺8.40
Tamu Yelleri, 1994 Gözat %40 İndirim

Tamu Yelleri, 1994
Esat K. ERTUR

₺8.00 ₺4.80
Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838 - 1868), 1999 Gözat %40 İndirim
Tarih Çevirme Kılavuzu I, II, III, IV, V (Takım), 1997 Gözat %40 İndirim

Tarih Çevirme Kılavuzu I, II, III, IV, V (Takım), 1997
Yücel DAĞLI, Cumhure ÜÇER

₺100.00 ₺60.00
Tarih-i Kebîr (Tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk), 2011 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Kebîr (Tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk), 2011
Ca`ferî b. Muhammed el-Hüseynî, İsmail AKA (Çev.)

₺16.00 ₺9.60
Tarih-i Selîm Şâh, 2013 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Selîm Şâh, 2013
Nûrü`d-Din Cihangir ŞAH, Nevres-i KADİM (Çev.), Fahri UNAN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Tarihi ve Kültür Varlıklarıyla Suşehri, 0 Gözat %40 İndirim
Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla KÂŞGAR, 2013 Gözat %40 İndirim
Târihler ve Yorumları, 2003 Gözat %40 İndirim

Târihler ve Yorumları, 2003
Bahaeddin YEDİYILDIZ (Çev.)

₺8.00 ₺4.80
Tarihnâme, 1999 Gözat %40 İndirim

Tarihnâme, 1999
Prof. Dr. Tacü`s-Selmânî İsmail AKA (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Tarihu Muhtasari`d-Düvel, 2011 Gözat %40 İndirim

Tarihu Muhtasari`d-Düvel, 2011
Ebü`l-Ferec İbnü`l-İbrî

₺10.00 ₺6.00
TEDBÎRÂT-I PESENDÎDE, 1999 Gözat %40 İndirim

TEDBÎRÂT-I PESENDÎDE, 1999
Doç. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ

₺10.00 ₺6.00
Teke Yörükleri (1800 - 1900), 0 Gözat %40 İndirim
Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998 Gözat %40 İndirim

Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998
Dr. Sevim İLGÜREL (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Tevarih-i Âl-i Osman X, 1996 Gözat %40 İndirim

Tevarih-i Âl-i Osman X, 1996
Doç. Dr. Şerafettin SEVERCAN

₺15.00 ₺9.00
Tevârih-i Âl-i Osman I, 1991 Gözat %40 İndirim

Tevârih-i Âl-i Osman I, 1991
Şerafettin TURAN

₺10.00 ₺6.00