İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Türkiye`nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 13. Cilt, 0 Gözat %40 İndirim
Türkiye`nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 14. Cilt, 0 Gözat %40 İndirim
Türkiye`nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 15. Cilt, 0 Gözat %40 İndirim
Türkiye`nin Siyasal Andlaşmaları 1, 2000 Gözat %40 İndirim
Türkiye`nin Uluslararası Siyasal Bağıtları II, 2000 Gözat %40 İndirim

Türkiye`nin Uluslararası Siyasal Bağıtları II, 2000
Büyükelçi İsmail SOYSAL

₺20.00 ₺12.00
Üç Devirde Gördüklerim, 2011 Gözat %40 İndirim

Üç Devirde Gördüklerim, 2011
Böcüzâde Süleyman SÂMÎ, Hasan BABACAN (Haz.), Servet AVŞAR (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), 2006 Gözat %40 İndirim

Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), 2006
Nesrin SARIAHMETOĞLU

₺20.00 ₺12.00
Üçtepe, 1998 Gözat %40 İndirim

Üçtepe, 1998
Kemalettin KÖROĞLU

₺16.00 ₺9.60
Aydın Vilâyet Sâlnâmesi R. 1307 / H.1308, 2010 Gözat %40 İndirim
Vekayi-i Baba Paşa Fî`t-Târîh, Gazzizâde Abdullatif Efendi, 2013 Gözat %40 İndirim
Viyana Sefâretnâmesi (Mustafa Hattî Efendi), 1999 Gözat %40 İndirim
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), 2014 Gözat %40 İndirim

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), 2014
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

₺48.00 ₺28.80
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi, 1997 Gözat %40 İndirim
Avrasya Türkologları Sözlüğü 1 Cilt 1 Kitap, 2011 Gözat %40 İndirim

Avrasya Türkologları Sözlüğü 1 Cilt 1 Kitap, 2011
Aleksandr KOLESNIKOV, İlyas KAMALOV

₺20.00 ₺12.00
XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013 Gözat %40 İndirim

XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013
Feridun EMECEN

₺14.00 ₺8.40
Avrasya Türkologları Sözlüğü I. Cilt - 2. Kitap, 2012 Gözat %40 İndirim

Avrasya Türkologları Sözlüğü I. Cilt - 2. Kitap, 2012
Aleksandr KOLESNIKOV, İlyas KEMALOĞLU (KAMALOV)

₺20.00 ₺12.00
XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, 1999 Gözat %40 İndirim
Atlas  Of The Inhabited Places Of The Aegean Macedonia, 1999 Gözat %40 İndirim
XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), 0 Gözat %40 İndirim

XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), 0
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

₺10.00 ₺6.00
XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti, 1999 Gözat %40 İndirim

XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti, 1999
Nilüfer BAYATLI

₺10.00 ₺6.00
XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, 2012 Gözat %40 İndirim

XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, 2012
Ahmet Nezihi TURAN

₺18.00 ₺10.80
XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, 2014 Gözat %40 İndirim
Atatürk`ün Hastalığı, 2011 Gözat %40 İndirim

Atatürk`ün Hastalığı, 2011
Bilâl N. ŞİMŞİR

₺13.00 ₺7.80
XVII. Yüzyılda Ankara, 2014 Gözat %40 İndirim

XVII. Yüzyılda Ankara, 2014
Hülya TAŞ

₺46.00 ₺27.60
Atatürk`ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, 1991 Gözat %40 İndirim