İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018 Gözat %40 İndirim

Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018
Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI

₺24.00 ₺14.40
Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/3 : Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-1: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %35 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-2: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-3: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-4: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-5: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-6 : Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
100 Fıkra 100 Tarih, 2018 Gözat %40 İndirim

100 Fıkra 100 Tarih, 2018
Dr. Selâhattin TANSEL

₺8.00 ₺4.80
Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018
Harry N. HOWARD, Salih Sabit TOGAY, Mustafa ÇUFALI, Veysel K. BİLGİÇ

₺36.00 ₺21.60
Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018 Gözat %40 İndirim

Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018
Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî, Cevdet YAKUPOĞLU (Haz.), Namiq MUSALI (Haz.)

₺26.00 ₺15.60
Tarih-i Güzide, 2018 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Güzide, 2018
Hamdullah Müstevfî-yi Kazvinî, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK (Çev.)

₺54.00 ₺32.40
İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi, 2018 Gözat %40 İndirim

İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi, 2018
Nezihe Selcen KORKMAZCAN

₺42.00 ₺25.20
Kazan Hanlığı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim

Kazan Hanlığı Tarihi, 2018
Ayaz İSHAKİ (Türkçeye Çev.), İlyas KEMALOĞLU (Haz.)

₺34.00 ₺20.40
Büyük Sahra'da Son Osmanlı Tebaası Tevârikler, 2018 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), 2018 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), 2018
Mübahat S. KÜTÜKOĞLU

₺58.00 ₺34.80
Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi, 2018
Mohammad SADİQ, Prof. Dr. Funda KESKİN ATA (Çev.)

₺28.00 ₺16.80
Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet (Takım 5 Kitap, I-III. Cilt), 2018 Gözat %40 İndirim

Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet (Takım 5 Kitap, I-III. Cilt), 2018
Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT, Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN, Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

₺154.00 ₺92.40
İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim

İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, 2018
C. BROCKELMANN, Neşet ÇAĞATAY (Haz.)

₺54.00 ₺32.40
Muharrerat-ı Nadire, 2018 Gözat %40 İndirim

Muharrerat-ı Nadire, 2018
Prof.Dr. Ali AKTAN

₺48.00 ₺28.80
Türkiye Selçuklularında Ordu, 2018 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Döneminde Selanik Limanı 1869 - 1912, 2017 Gözat %40 İndirim
Ord.Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, 2017 Gözat %40 İndirim

Ord.Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, 2017
Fahameddin BAŞAR, İlyas GÖKHAN, Ömer Hakan ÖZALP

₺64.00 ₺38.40
Türkiye'deki Pomaklar, 2017 Gözat %40 İndirim

Türkiye'deki Pomaklar, 2017
Georgi ZELENGORA, Prof. Dr. Zeynep ZAFER (Çev.)

₺24.00 ₺14.40