İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Mimar Koca Sinan, 2018 Gözat %40 İndirim

Mimar Koca Sinan, 2018
Afet İNAN

₺22.00 ₺13.20
Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018 Gözat %40 İndirim

Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018
Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Kıvameddin BURSLAN, Ali İhsan YİTİK

₺38.00 ₺22.80
Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018 Gözat %40 İndirim

Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018
Hatice DURGUN

₺66.00 ₺39.60
31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018 Gözat %40 İndirim

31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺20.00 ₺12.00
Fizan Hatıraları, 2018 Gözat %40 İndirim

Fizan Hatıraları, 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺10.00 ₺6.00
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60
Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018 Gözat %40 İndirim

Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018
Muhammed bin Hâvendşah bin Mahmûd Mîrhând, Erkan GÖKSU

₺30.00 ₺18.00
Fâtımîler Devleti Tarihi (909-1171), 2018 Gözat %40 İndirim
Geç Ortaçağ Dönemi'nde Pamfilya, Pisidya ve Likya'nın Tarihî Coğrafyası, 2018 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018
Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

₺62.00 ₺37.20
Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018 Gözat %40 İndirim

Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018
Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, Bilal GÜZEL

₺40.00 ₺24.00
Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018 Gözat %40 İndirim

Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018
Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI

₺24.00 ₺14.40
Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/3 : Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-1: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %35 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-2: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-3: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-4: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-5: Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Tarih Kongresi 17/4-6 : Osmanlı Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim
100 Fıkra 100 Tarih, 2018 Gözat %40 İndirim

100 Fıkra 100 Tarih, 2018
Dr. Selâhattin TANSEL

₺8.00 ₺4.80
Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018
Harry N. HOWARD, Salih Sabit TOGAY, Mustafa ÇUFALI, Veysel K. BİLGİÇ

₺36.00 ₺21.60