İletişim +90 312 267 16 11

Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Cungar Hanlığı`nın Siyasi Tarihi, 2008 Gözat %40 İndirim
Manāķib-i Camāl Al-Dīn-i Sāvī, 1999 Gözat %40 İndirim
Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, 2014 Gözat %40 İndirim
Hümayunnâme, 1987 Gözat %40 İndirim

Hümayunnâme, 1987
Abdürrab YELGAR (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Osmanlılar`ın Kafkas-Elleri`ni Fethi (1451-1590), 1998 Gözat %40 İndirim
Alt-Smyrna Wohnschichten und Athenatempel, 2000 Gözat %40 İndirim
İpek Yolu, 1999 Gözat %40 İndirim

İpek Yolu, 1999
Nadir DEVLET (Haz.)

₺15.00 ₺9.00
Zübdetü't-Tevârih I-II (Takım), 2003 Gözat %40 İndirim

Zübdetü't-Tevârih I-II (Takım), 2003
Dr. İbrahim Hakkı ÇUHADAR

₺40.00 ₺24.00
Rusya Sefâretnâmesi 1757-1758, 2011 Gözat %40 İndirim

Rusya Sefâretnâmesi 1757-1758, 2011
Şehdi Osman Efendi, Türkân POLATCI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
CĀMİ´ AL-TAVĀRĪH II-5. Cüz: Selçuklular Tarihi, 1999 Gözat %40 İndirim
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 1988 Gözat %40 İndirim

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 1988
Doç. Dr. Yavuz ERCAN

₺5.00 ₺3.00
KEŞF-EL-ZUNUN, Kâtib ÇELEBİ I -II. Cilt (Takım), 2014 Gözat %40 İndirim

KEŞF-EL-ZUNUN, Kâtib ÇELEBİ I -II. Cilt (Takım), 2014
Ord. Prof. Dr. Şerafettin YALTKAYA , Kilisli Rıfat BİLGE

₺218.00 ₺130.80
Kitab-i Diyarbakriyya - I: Ak-Koyunlular Tarihi, 1993 Gözat %40 İndirim

Kitab-i Diyarbakriyya - I: Ak-Koyunlular Tarihi, 1993
Abû Bakr-i TIHRANI, Necati LUGAL, Faruk SÜMER

₺10.00 ₺6.00
Ziya Gökalp Külliyâtı - II:  Limni ve Malta Mektupları, 1989 Gözat %40 İndirim