İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Kurtuluş Savaşında Türk Kadını, 2020 Gözat %40 İndirim
Çengiz-Nâme, 2020 Gözat %40 İndirim

Çengiz-Nâme, 2020
İlyas KEMALOĞLU

₺10.00 ₺6.00
Mikhail Psellos`un Khronographia`sı, 2020 Gözat %40 İndirim

Mikhail Psellos`un Khronographia`sı, 2020
Işın DEMİRKENT

₺50.00 ₺30.00
1774 Küçük Kaynarca Andlaşması, 2020 Gözat %40 İndirim
Râhat-Üs-Sudûr ve Âyet-Üs-Sürûr (Cilt I-II), 2020 Gözat %40 İndirim

Râhat-Üs-Sudûr ve Âyet-Üs-Sürûr (Cilt I-II), 2020
Muhammed b. Ali b. Süleyman er-RÂVENDİ, Ahmed ATEŞ(Çev.)

₺65.00 ₺39.00
Ksenophon Yunan Tarihi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ksenophon Yunan Tarihi, 2020
Suat SİNANOĞLU (Çev.)

₺25.00 ₺15.00
Düşünceleriyle Atatürk, 2020 Gözat %40 İndirim

Düşünceleriyle Atatürk, 2020
Arı İNAN (Derleyen), İsmet PARMAKSIZOĞLU (Sadeleştiren)

₺15.00 ₺9.00
İzmir İktisat Kongresi, 2020 Gözat %40 İndirim

İzmir İktisat Kongresi, 2020
Afet İNAN

₺10.00 ₺6.00
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, 2020 Gözat %40 İndirim
İslâm-Bizans İlişkileri(610-847), 2020 Gözat %40 İndirim
Han Hanedanı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Han Hanedanı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi, 2020
Ayşe ONAT, Sema ORSOY, Konuralp ERCİLASUN

₺10.00 ₺6.00
Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi, 2020 Gözat %40 İndirim
Sivas Şehri, 2020 Gözat %40 İndirim

Sivas Şehri, 2020
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Rıdvan Nafiz EDGÜER, Recep Toparlı (Haz.)

₺35.00 ₺21.00
Doğu'nun Prehistoryası, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğu'nun Prehistoryası, 2020
V. Gordon CHILDE, E.J. LEVY, Şevket AZİZ KANSU(Çev.)

₺20.00 ₺12.00
Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe, 2020 Gözat %40 İndirim

Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe, 2020
Mustafa Kemal ATATÜRK, Uluğ İĞDEMİR(Haz.)

₺5.00 ₺3.00
Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 2020
Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺55.00 ₺33.00
Ioannes Kınnamos'un Hıstorıa'sı (1118-1176), 2020 Gözat %40 İndirim

Ioannes Kınnamos'un Hıstorıa'sı (1118-1176), 2020
Prof. Dr. Işın DEMİRKENT(Yay. Haz.)

₺45.00 ₺27.00
Mekteb-i Mülkiye(1859-1960), 2020 Gözat %40 İndirim

Mekteb-i Mülkiye(1859-1960), 2020
Resul BABAOĞLU

₺70.00 ₺42.00
Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet IV. Cilt, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet IV. Cilt, 2020
Ahmed Cevdet Paşa, Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

₺45.00 ₺27.00
Millî Mücâdele Yıllarındaki Kuruluşlar, 2020 Gözat %40 İndirim
Galat'lar, 2020 Gözat %40 İndirim

Galat'lar, 2020
Fernand LEQUENNE, Suzan ALBEK(Çev.)

₺20.00 ₺12.00
Heyet-i Temsiliye Kararları, 2020 Gözat %40 İndirim

Heyet-i Temsiliye Kararları, 2020
Bekir Sıtkı BAYKAL

₺10.00 ₺6.00
Heyet-i Temsiliye Tutanakları, 2020 Gözat %40 İndirim

Heyet-i Temsiliye Tutanakları, 2020
Uluğ İĞDEMİR(Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Hıstorıa (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), 2020 Gözat %40 İndirim

Hıstorıa (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), 2020
Niketas Khoniates, Prof. Dr. Fikret IŞILTAN(Çev.)

₺30.00 ₺18.00
Marcus Antonıus, 2020 Gözat %40 İndirim

Marcus Antonıus, 2020
Mestrıus PLUTARKHOS, Mehmet ÖZAKTÜRK (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Makaleler ve İncelemeler I-II Cilt (Takım), 2020 Gözat %40 İndirim
Ahsenü't-Tevârîh, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahsenü't-Tevârîh, 2020
Hasan-ı RUMLU, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK(Çev.)

₺80.00 ₺48.00
Atatürk ve Anzaklar, 2020 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Anzaklar, 2020
Uluğ İĞDEMİR

₺5.00 ₺3.00
Türkiye-İtalya İlişkileri I, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye-İtalya İlişkileri I, 2020
Şerafettin TURAN

₺75.00 ₺45.00
Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 - 1922), 2020 Gözat %40 İndirim