İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Türkiye Tarihi Selçuklular Devri II. Cilt, 2014 Gözat %40 İndirim

Türkiye Tarihi Selçuklular Devri II. Cilt, 2014
Prof. Dr. Refet YİNANÇ (Yay. Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938), 2014 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Çukurova Tarihinin Kaynakları 6, 2014 Gözat %40 İndirim

Çukurova Tarihinin Kaynakları 6, 2014
Yılmaz KURT, Ertan ÜNLÜ

₺26.00 ₺15.60
Nusret-Name Gelibolulu Mustafa `Âlî, 2014 Gözat %40 İndirim

Nusret-Name Gelibolulu Mustafa `Âlî, 2014
H. Mustafa ERAVCI (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Belleten 280. Sayı, 2013 Gözat %0 İndirim

Belleten 280. Sayı, 2013
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Belgeler 38. Sayı, 2013 Gözat %0 İndirim

Belgeler 38. Sayı, 2013
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Höyük 6. Sayı, 2013 Gözat %0 İndirim

Höyük 6. Sayı, 2013
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Tarih-i Selîm Şâh, 2013 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Selîm Şâh, 2013
Nûrü`d-Din Cihangir ŞAH, Nevres-i KADİM (Çev.), Fahri UNAN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla KÂŞGAR, 2013 Gözat %40 İndirim
Arap Kaynaklarına Göre IX-XI. Asırlarda Kimek Devleti, 2013 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Osmanlı-İran Hudut Sorunları (1847-1913), 2013 Gözat %40 İndirim
Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013
Erdoğan KELEŞ

₺8.00 ₺4.80
Seyahatü`l-Kübra Armağan-ı Süleymani Be-Bargâh-ı Sultanî, 2013 Gözat %40 İndirim

Seyahatü`l-Kübra Armağan-ı Süleymani Be-Bargâh-ı Sultanî, 2013
Süleyman ŞÜKRÜ, Hasan MERT (Yay. Haz.)

₺22.00 ₺13.20
XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013 Gözat %40 İndirim

XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013
Feridun EMECEN

₺14.00 ₺8.40
Vekayi-i Baba Paşa Fî`t-Târîh, Gazzizâde Abdullatif Efendi, 2013 Gözat %40 İndirim
Kitab-ı Tarih-i Ceride-i Cedide, Karî Kurban Ali Hâlidî, 2013 Gözat %40 İndirim
Halil Edhem Hatıra Kitabı I-II, 2013 Gözat %40 İndirim
1445 Tarihli Paşa Livası İcmâl Defteri, 2013 Gözat %40 İndirim

1445 Tarihli Paşa Livası İcmâl Defteri, 2013
Halil İNALCIK, Evgeni RADUSHEV, Uğur ALTUĞ

₺26.00 ₺15.60
Musul Atabeyliği: ZENGİLER (Musul Kolu 1146-1233), 2013 Gözat %40 İndirim
Mekke-i Mükerreme Emirleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Mekke-i Mükerreme Emirleri, 2013
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺12.00 ₺7.20
Eyyubi Devleti Teşkilatı, 2013 Gözat %40 İndirim

Eyyubi Devleti Teşkilatı, 2013
Ayşe Dudu KUŞÇU

₺36.00 ₺21.60
Hadikatü`s-Selatin İnceleme - Metin, Celâl-Zâde Sâlih Çelebi, 2013 Gözat %40 İndirim

Hadikatü`s-Selatin İnceleme - Metin, Celâl-Zâde Sâlih Çelebi, 2013
Hasan YÜKSEL, H. İbrahim DELİCE (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Sema-Hane-i Edeb, Ali Enver, 2013 Gözat %40 İndirim

Sema-Hane-i Edeb, Ali Enver, 2013
Sadık ERDEM (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Tahdidü Nihayati`l-Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ, 2013 Gözat %40 İndirim

Tahdidü Nihayati`l-Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ, 2013
Kıvâmeddin BURSLAN (Terc.), Melek DOSAY, Tuba UYMAZ (Haz. Trans.)

₺14.00 ₺8.40
Maruf Simalar Ali Fuat Türkgeldi, 2013 Gözat %40 İndirim

Maruf Simalar Ali Fuat Türkgeldi, 2013
Selçuk Akşin SOMEL, Mehmet KALPAKLI (Haz.)

₺28.00 ₺16.80