İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Hadîkatü'ş-Şühedâi's-Serhad, 2019 Gözat %40 İndirim

Hadîkatü'ş-Şühedâi's-Serhad, 2019
Mehmet KARATAŞ, Mehmet Ali YAŞAR

₺32.00 ₺19.20
Tarih Yazıları, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarih Yazıları, 2019
Bahriye ÇERİ

₺90.00 ₺54.00
Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık, 2019 Gözat %40 İndirim
Tarih-i Beyhakî, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Beyhakî, 2019
Ebu'l-Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhakî, Necati LÜGAL, Hicabi KIRLANGIÇ

₺80.00 ₺48.00
Yeni Assur Sanatı II: Resim, 2019 Gözat %40 İndirim
Gupta Tarihi ve  Kültürü, 2019 Gözat %40 İndirim

Gupta Tarihi ve Kültürü, 2019
Müslüme Melis ÇELİKTAŞ

₺14.00 ₺8.40
Moğolların Gizli Tarihi (I Tercüme), 2019 Gözat %40 İndirim
Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, 2019 Gözat %40 İndirim
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, 2019 Gözat %40 İndirim
Geç Ortaçağ Dönemi'nde Pamfilya, Pisidya ve Likya'nın Tarihî Coğrafyası, 2018 Gözat %40 İndirim
Fâtımîler Devleti Tarihi (909-1171), 2018 Gözat %40 İndirim
Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018 Gözat %40 İndirim

Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018
Muhammed bin Hâvendşah bin Mahmûd Mîrhând, Erkan GÖKSU

₺30.00 ₺18.00
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60
Fizan Hatıraları, 2018 Gözat %40 İndirim

Fizan Hatıraları, 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺10.00 ₺6.00
31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018 Gözat %40 İndirim

31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺20.00 ₺12.00
Belleten 295. Sayı, 2018 Gözat %0 İndirim

Belleten 295. Sayı, 2018
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018 Gözat %40 İndirim

Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018
Hatice DURGUN

₺66.00 ₺39.60
Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018 Gözat %40 İndirim

Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018
Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Kıvameddin BURSLAN, Ali İhsan YİTİK

₺38.00 ₺22.80
Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden, 2018 Gözat %40 İndirim
Kültepe Tabletleri XI-a, 2018 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri XI-a, 2018
Hakan EROL

₺70.00 ₺42.00
Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018 Gözat %40 İndirim

Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018
Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, Bilal GÜZEL

₺40.00 ₺24.00
Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018
Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

₺62.00 ₺37.20
100 Fıkra 100 Tarih, 2018 Gözat %40 İndirim

100 Fıkra 100 Tarih, 2018
Dr. Selâhattin TANSEL

₺8.00 ₺4.80