İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Höyük 7. Sayı, 2014 Gözat %0 İndirim

Höyük 7. Sayı, 2014
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Asır Gazetesi 1287/1870, 2014 Gözat %40 İndirim

Asır Gazetesi 1287/1870, 2014
Ali Emre ÖZYILDIRIM (Yay. Haz.)

₺34.00 ₺20.40
Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi, 2014 Gözat %40 İndirim
Türkiye, Rusya, Karadeniz ve Çerkezistan, Edmund Spencer, 2014 Gözat %40 İndirim
Paris Musahabeleri, Ali Kemal, 2014 Gözat %40 İndirim

Paris Musahabeleri, Ali Kemal, 2014
Kâmil Yeşil (Yay. Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Meşrutiyet Ruznamesi I, Cavid Bey, 2014 Gözat %40 İndirim

Meşrutiyet Ruznamesi I, Cavid Bey, 2014
Prof. Dr. Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺50.00 ₺30.00
Osmanlı İmparatorluğu`nda Ayanlık, 2014 Gözat %40 İndirim
Gallipoli: History, Memory and National Imagination, 2014 Gözat %40 İndirim

Gallipoli: History, Memory and National Imagination, 2014
Mehmet Mehdi İLHAN (Yay. Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Çanakkale Kitabeleri - I: GELİBOLU, 2014 Gözat %40 İndirim

Çanakkale Kitabeleri - I: GELİBOLU, 2014
Prof. Dr. Nasuhi Ünal KARAARSLAN

₺44.00 ₺26.40
Salname-i Vilayet-i BOSNA 1287 Hicri / 1870, 2014 Gözat %40 İndirim
Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücalede, 2014 Gözat %40 İndirim

Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücalede, 2014
Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

₺40.00 ₺24.00
Kitab-ı Diyarbekriyye Ebu Bekr-i Tihranî, 2014 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Diyarbekriyye Ebu Bekr-i Tihranî, 2014
Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK (Çev.)

₺28.00 ₺16.80
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), 2014 Gözat %40 İndirim

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), 2014
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

₺48.00 ₺28.80
XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, 2014 Gözat %40 İndirim
XVII. Yüzyılda Ankara, 2014 Gözat %40 İndirim

XVII. Yüzyılda Ankara, 2014
Hülya TAŞ

₺46.00 ₺27.60
Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, 2014 Gözat %40 İndirim
Türk Mitolojisi II. Cilt, 2014 Gözat %40 İndirim

Türk Mitolojisi II. Cilt, 2014
Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL

₺36.00 ₺21.60
Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri, 2014 Gözat %40 İndirim
Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520 - 1566), 2014 Gözat %40 İndirim

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520 - 1566), 2014
Prof. Dr. İsmet MİROĞLU

₺34.00 ₺20.40
Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 2014
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺36.00 ₺21.60
Osmanlı Devleti`nin İlmiye Teşkilâtı, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti`nin İlmiye Teşkilâtı, 2014
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺22.00 ₺13.20
Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER

₺34.00 ₺20.40
iBN SİNA Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, 2014 Gözat %40 İndirim

iBN SİNA Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, 2014
Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI (Derleyen)

₺106.00 ₺63.60