İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520 - 1566), 2014 Gözat %40 İndirim

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520 - 1566), 2014
Prof. Dr. İsmet MİROĞLU

₺34.00 ₺20.40
Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 2014
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺36.00 ₺21.60
Osmanlı Devleti`nin İlmiye Teşkilâtı, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti`nin İlmiye Teşkilâtı, 2014
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺22.00 ₺13.20
Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar, 2014
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER

₺34.00 ₺20.40
iBN SİNA Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, 2014 Gözat %40 İndirim

iBN SİNA Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, 2014
Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI (Derleyen)

₺106.00 ₺63.60
Gülşen-i Şu`ara İndeksli Tıpkıbasım: AHDî, 2014 Gözat %40 İndirim
Salname-i Vilayet-i Adana, 2014 Gözat %40 İndirim

Salname-i Vilayet-i Adana, 2014
Hüseyin DAĞ

₺20.00 ₺12.00
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014 Gözat %40 İndirim

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014
Nasuhü`s-SILAHI (Matrakçı), Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN (Haz.)

₺114.00 ₺68.40
Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, 2014
Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺30.00 ₺18.00
Kültepe Tabletleri VII-a, 2014 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri VII-a, 2014
Sebahattin BAYRAM, Remzi KUZUOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Kültepe Tabletleri VI-c, 2014 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri VI-c, 2014
Mogens Trolle LARSEN

₺38.00 ₺22.80
KEŞF-EL-ZUNUN, Kâtib ÇELEBİ I -II. Cilt (Takım), 2014 Gözat %40 İndirim

KEŞF-EL-ZUNUN, Kâtib ÇELEBİ I -II. Cilt (Takım), 2014
Ord. Prof. Dr. Şerafettin YALTKAYA , Kilisli Rıfat BİLGE

₺218.00 ₺130.80
Künhü`l-Ahbar Dördüncü Rükn Osmanlı Tarihi C.II İndeks, Gelibolulu Mustafa Âli, 2014 Gözat %40 İndirim
Nizam-ı Cedide Dair Askeri Layihalar, 2014 Gözat %40 İndirim
Adana İtidal Gazetesi (5 Eylül 1908 - 31 Temmuz 1909) I-II. Cilt (Takım), 2014 Gözat %40 İndirim
1642 Tarihli Erzurum Eyaleti Mufassal Avarız Defteri I (Erzurum-Tortum-İsbir-Hınıs-Pasin), 2014 Gözat %40 İndirim
Adana Vakıfları İnsan, Vakıf ve Şehir, 2014 Gözat %40 İndirim
Osmanlı İdaresinde Limni Adası, 2014 Gözat %40 İndirim

Osmanlı İdaresinde Limni Adası, 2014
Yasemin DEMİRCAN

₺30.00 ₺18.00
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Bildiriler I-II Cilt Takım), 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Bildiriler I-II Cilt Takım), 2014
M. Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, Ali AKTAN, Erhan YOSKA, Muhittin KAPANŞAHİN

₺44.00 ₺26.40
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildiriler), 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildiriler), 2014
M.Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, Ali AKTAN, Erhan YOSKA, Muhittin KAPANŞAHİN

₺30.00 ₺18.00
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Bildiriler), 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Bildiriler), 2014
M.Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, Ali AKTAN, Erhan YOSKA, Muhittin KAPANŞAHİN

₺22.00 ₺13.20
Selçuklu Sempozyumu: History of Seljuks (Proceedings in English) - История сельджуков, 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: History of Seljuks (Proceedings in English) - История сельджуков, 2014
M. Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, Sevinç ÜÇGÜL, Erdem ERİNÇ

₺10.00 ₺6.00
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Arapça Makaleler), 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Arapça Makaleler), 2014
M. Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, Muammer SARIKAYA

₺20.00 ₺12.00
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi Bilim ve Sanat (Arapça - Farsça Makaleler), 2014 Gözat %40 İndirim

Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi Bilim ve Sanat (Arapça - Farsça Makaleler), 2014
M.Metin HÜLAGÜ, Abdulkadir YUVALI, M. İbrahim YILDIRIM, Muammer SARIKAYA

₺24.00 ₺14.40