İletişim +90 312 267 16 11

Yetkili Satıcı İşlemleri

Sayın ilgili,

Türk Tarih Kurumu yayınlarının yetkili satıcı olarak satışını yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar için sözleşme/protokol şartları belirlenmiştir.

Talep sahibi kurum/kuruluş/firma tarafından ilgisine göre sözleşme/protokol taslağı indirilerek ilgili yerler doldurulacak, sözleşmeye/protokole imza atmaya yetkili olan kurum/kuruluş/firma yetkilisi tarafından her sayfası ve imza yerleri imzalanarak “Örnek Talep Mektubu/Resmî Yazı” ile birlikte istenen belgeler aşağıdaki adrese iletilecektir.

İDARE tarafından başvuruları uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar sözleşme/protokol şartlarını görüşmek üzere davet edilecektir. Karşılıklı mutabakat sağlanması hâlinde protokol/sözleşme imzalanarak yürürlüğe konulacaktır.

Başvuru sürecine ilişkin bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Belgeler:

Örnek Talep Mektubu (1)

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

Firmalara Yönelik Peşin veya Vadeli Yetkili Satıcı Yayın Satış Sözleşmesi

Kamu Kurumlarına Yönelik Emanet Usulü Yayın Satış Protokolü

Teminat Mektubu Örneği (2)

(1) Kamu kurumları taleplerini resmî yazı ile yapacaklardır.

(2) Yalnızca vadeli alım yapılması durumunda talep edilecektir.  

(*) Tüm belgeler ıslak imzalı olmalıdır.  

(*) Islak imzalı belgeler yukarıdaki adrese gönderilmelidir.  

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı